Hotel Britannia

Uitzicht op de realisatie van Hotel Britannia!

Kunt u zich voorstellen dat deze week de vlag is uitgegaan bij AVV?
Na 15 jaar is er nu uitzicht op de realisatie van Hotel Britannia!

Sinds het tekenen van de koopovereenkomst op 25 juli 2000 en de planvorming voor een nieuw Hotel Britannia is er heel wat water door de zee gegaan. Nadat er diverse procedures met omwonenden zijn doorlopen kwam in 2004 de bouwvergunning tot stand. In verband met de door de Bond van Heemschut aangevraagde monumentenstatus was slopen en bouwen tot 2009 niet mogelijk. Toen de aanvraag tot monument definitief werd afgewezen door de toenmalige minister Plasterk konden de plannen worden geactualiseerd. De gemeente Vlissingen wilde de koopovereenkomst met AVV Beheer BV ontbinden. Lange procedures resulteerden uiteindelijk in een tussenarrest van de Hoge Raad die AVV in haar gelijk stelde. Om verdere procedures te voorkomen zijn AVV en de Gemeente Vlissingen in 2015 alsnog tot een akkoord gekomen.

Nu niets in de weg lijkt te staan om een nieuwe invulling op deze prachtige plek aan de Boulevard te kunnen realiseren werken wij met veel enthousiasme verder aan de ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is de onvoorwaardelijke bestemming uit 2004 die ruimte biedt voor de realisatie van 156 hotelkamers, enkele zalen, een restaurant en parkeergarage. De Gemeente Vlissingen en de Gemeenteraad hebben aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan een combinatie van hotel met beperkte woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van hotelappartementen. Er moet nog heel wat gerekend en getekend worden om tot een acceptabel en rendabel plan te komen maar daar gaan we voor!

Hotel Britannia
Perscommuniqué Hotel Britannia gefilmd door Omroep Zeeland

Sinds vorige week het akkoord met de gemeente is gecommuniceerd hebben wij heel veel positieve reacties gekregen. Mensen zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en er actief verder gewerkt kan worden aan de nieuwbouw plannen. Er zijn veel personen die bijzondere gevoelens bij de locatie Britannia hebben en er graag zouden willen investeren in recreatieappartementen.

Gezien de interesse uit de hotelwereld merken wij op dat er zeker animo is voor een nieuw luxe hotel direct aan de kust. We hebben het hier toch over één van de mooiste kustlocaties in Zeeland én Nederland!

 

Advertenties