Verruiming vrijstelling schenking voor de eigen woning

schenkingen_verruiming

Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat (groot)ouders een woning voor hun (klein)kinderen willen kopen. Of bijvoorbeeld een broer voor een zus.

Sinds oktober 2013 is de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000 en is het niet relevant door wie en aan wie de schenking wordt gedaan. Deze tijdelijke regeling geldt echter nog maar tot en met 31 december 2014. Maar in geval wordt geschonken voor onderhoud of verbouwing hoeft het geld pas uiterlijk 31 december 2016 te worden gebruikt.

De vrijstelling houdt in dat u aan iedereen tot € 100.000 mag schenken zonder dat hierover schenkbelasting is verschuldigd. Vereist is wel dat de schenking wordt gebruikt voor: aankoop, verbetering of onderhoud van uw eigen woning; aflossing van uw eigenwoningschuld; aflossing van een restschuld die is ontstaan na de verkoop van de eigen woning; afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Heeft u eventueel plannen om een woning voor uw (klein)kinderen, broer of zus aan te schaffen?
Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

Advertenties