Hotel Britannia

Uitzicht op de realisatie van Hotel Britannia!

Kunt u zich voorstellen dat deze week de vlag is uitgegaan bij AVV?
Na 15 jaar is er nu uitzicht op de realisatie van Hotel Britannia!

Sinds het tekenen van de koopovereenkomst op 25 juli 2000 en de planvorming voor een nieuw Hotel Britannia is er heel wat water door de zee gegaan. Nadat er diverse procedures met omwonenden zijn doorlopen kwam in 2004 de bouwvergunning tot stand. In verband met de door de Bond van Heemschut aangevraagde monumentenstatus was slopen en bouwen tot 2009 niet mogelijk. Toen de aanvraag tot monument definitief werd afgewezen door de toenmalige minister Plasterk konden de plannen worden geactualiseerd. De gemeente Vlissingen wilde de koopovereenkomst met AVV Beheer BV ontbinden. Lange procedures resulteerden uiteindelijk in een tussenarrest van de Hoge Raad die AVV in haar gelijk stelde. Om verdere procedures te voorkomen zijn AVV en de Gemeente Vlissingen in 2015 alsnog tot een akkoord gekomen.

Nu niets in de weg lijkt te staan om een nieuwe invulling op deze prachtige plek aan de Boulevard te kunnen realiseren werken wij met veel enthousiasme verder aan de ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is de onvoorwaardelijke bestemming uit 2004 die ruimte biedt voor de realisatie van 156 hotelkamers, enkele zalen, een restaurant en parkeergarage. De Gemeente Vlissingen en de Gemeenteraad hebben aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan een combinatie van hotel met beperkte woningbouw, bijvoorbeeld in de vorm van hotelappartementen. Er moet nog heel wat gerekend en getekend worden om tot een acceptabel en rendabel plan te komen maar daar gaan we voor!

Hotel Britannia
Perscommuniqué Hotel Britannia gefilmd door Omroep Zeeland

Sinds vorige week het akkoord met de gemeente is gecommuniceerd hebben wij heel veel positieve reacties gekregen. Mensen zijn blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is en er actief verder gewerkt kan worden aan de nieuwbouw plannen. Er zijn veel personen die bijzondere gevoelens bij de locatie Britannia hebben en er graag zouden willen investeren in recreatieappartementen.

Gezien de interesse uit de hotelwereld merken wij op dat er zeker animo is voor een nieuw luxe hotel direct aan de kust. We hebben het hier toch over één van de mooiste kustlocaties in Zeeland én Nederland!

 

Advertenties

Ontstaansgeschiedenis AVV

ontstaan AVV

Hoe het allemaal begon

In 1967 begonnen Arnold en Irene van Velzen met hun eerste zaak in Serooskerke, een slagerij van 20 m2. Als ondernemers pur sang bouwden zij met veel enthousiasme en elan aan hun onderneming. Al hun energie en inkomsten staken zij in de groei van het bedrijf. Zo werd in de beginjaren geïnvesteerd in de verbetering van de winkelinrichting. Steeds werden klanten van goede service en kwalitatief hoogwaardige producten tegen een scherpe prijs voorzien.

Als kinderen uit een groot gezin hebben zij op eigen kracht hun onderneming opgebouwd. Toen de zaak stond en er spic en span uitzag werd er nog steeds vlijtig gespaard. Met hun handelsgeest kochten zij in 1972 hun eerste woning die ze samen opknapten en weer verkochten. Steeds vaker deden zich goede investeringskansen voor, zo zetten zij gaandeweg vaste voet in de onroerend goed wereld.

Door de positieve resultaten bij de handel in onroerend goed konden er af en toe ook panden aangehouden worden om te verhuren. Zo werd in de loop van de jaren een gevarieerde verhuurportefeuille van woningen, winkels en bedrijfspanden opgebouwd.

De oorspronkelijke detailhandelsonderneming werd door een grootwinkelformule overgenomen zodat Arnold en Irene van Velzen zich volledig op hun nieuwe activiteiten konden richten. Door de gevarieerde onroerend goed activiteiten kunnen zij nu op een decennialange en zeer brede ervaring in vastgoed bogen.

Ook qua marktontwikkelingen is de ondernemer door de tijd gepokt en gemazeld. AVV Beheer BV heeft al diverse crises in de markt doorstaan zoals de hoge rentes in de jaren 80, de daaropvolgende acute waardedaling van het onroerend goed, de lange periode van stijging en de recente recessie. Steeds kwam de organisatie sterker uit de strijd.

AVV is altijd een volwaardige partner geweest: betrouwbaar en solvabel, eerlijk en loyaal. Ons grote netwerk en onze jarenlange handelsrelaties onderstrepen de wijze waarop wij ondernemen.

Als familie zijn wij nog steeds enorm betrokken bij de zaak, onze panden en onze huurders. Een betrokkenheid die ook door onze medewerkers wordt uitgedragen. Ons enthousiasme is na al die tijd ongewijzigd en in de recente jaren zelfs extra aangewakkerd door het jonge elan wat zich in de vorm van onze dochter Monique en schoonzoon Jørgen Geurts manifesteert.